"Serwis o edukacji i placówkach edukacyjnych na terenie województwie Lubelskim"

Jedyne miejsce w internecie w którym bezpłatnie zdobędziesz wiedze na temat wyższego wykształcenia na lubelszczyźnie

HACCP to skrót od "Hazard Analysis and Critical Control Points", czyli mówiąc po polsku - od "System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli".

Na czym polega tenże system i kiedy i po co, w jakich przypadkach się go stosuje?

System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli stosujemy wtedy, gdy chcemy zapewnić bezpieczeństwo naszej żywności. Nie polega to jednakże na bezpiecznym przechowywaniu jej w szafeczkach, a na kontrolowaniu całego procesu, zaczynającego się od samego początku produkcji tejże żywności, a po ostateczny etap jej dystrybucji. Jak więc widać, system tenże działa przez bardzo długi okres czasu i jest bardzo przydatny, aby żywność, jaką produkuje dany zakład, nie została na przykład zabrudzona, czy w jakiś inny sposób skażona.

Jakie są więc zasady Systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli?

Początkową, czyli po prostu pierwszą zasadą tegoż systemu jest tak zwana identyfikacja. Polega ona na tym - jak zresztą sama nazwa wskazuje - że identyfikujemy zagrożenia, jakie mogą napotkać naszą żywność i decydujemy, w jaki sposób możemy im zaradzić. Drugą zasadą jest identyfikacja punktów krytycznych, czyli momentów, w których trzeba opanować istniejące na danym etapie zagrożenie. Potem kolejną ważną zasadą jest identyfikacja limitów krytycznych, czyli ustalenie limitów, które mogą zostać przekroczone bez szkody dla naszej żywności. Ustalenie systemu monitorowania i w razie czego korygowanie błędów to dwie następne zasady HACCP. Na samym końcu nastąpi ustalenie procedur weryfikacji systemu, czyli na przykład badania mikrobiologiczne naszej żywności i tym podobne, a na koniec zaś występuje zasada ustalenia procedur zapisów, czyli po prostu wszelaka dokumentacja wszystkich procedur, jakie zostały odbyte podczas tegoż procesu i tejże kontroli naszej żywności.

W obiektywie

iso

szkolenia

certyfikaty

jakość