"Serwis o edukacji i placówkach edukacyjnych na terenie województwie Lubelskim"

Jedyne miejsce w internecie w którym bezpłatnie zdobędziesz wiedze na temat wyższego wykształcenia na lubelszczyźnie

Badania marketingowe przeprowadzamy dla uzyskania informacji na temat otaczającej nas rzeczywistości.

Uzyskujemy dzięki nim informacje o zdarzeniach, czynnościach, procesach, zjawiskach. Dzielimy te informacje według ich powstawania na zewnętrzne i wewnętrzne. Powstają one wewnątrz przedsiębiorstwa i dotyczą głównie: produkcji, kosztów wytwarzania, zapasów, możliwości firmy, mocnych i słabych stron, zagrożenia, szanse.

Informacje zewnętrzne powstają na zewnątrz przedsiębiorstwa. Dotyczą one sytuacji rynkowej przedsiębiorstwa, cen, popytu, charakterystyki potencjalnych nabywców i dostawców. Według badań połowa klientów odchodzi do konkurencji z powodu złej obsługi.

Dlatego wiele firm przeprowadza tajne badania (metodologia secret client) w swoich jednostkach detalicznych, poziom standardowej obsługi klienta. Zadania te wykonuje tajemniczy klient. Celem badań przeprowadzanych przez tajemniczego klienta jest: - diagnozowanie stanu poziomu obsługi klienta, - monitoring realizacji standardów obsługi klienta, - identyfikacja zmian, jakie trzeba wnieść do pracy personelu, - wzrost jakości obsługi w danej placówce handlu detalicznego.

Metoda mystery shopper czyli tajemniczy klient, pozwala na obiektywną ocenę zaangażowania pracowników w kontakt z klientem. Celem tych badań jest pomoc w zdobyciu i utrzymaniu zaufania klienta do firmy.

W obiektywie

nauka

szkolenia

szkoła

edukacja

kształcenie

wykształcenie