"Serwis o edukacji i placówkach edukacyjnych na terenie województwie Lubelskim"

Jedyne miejsce w internecie w którym bezpłatnie zdobędziesz wiedze na temat wyższego wykształcenia na lubelszczyźnie

W Polsce szkoła i edukacja jest ściśle powiązana ze środowiskiem regionalnym.

W ostatnich latach zmianie uległa liczba i rodzaj decyzji podejmowanych na szczeblu centralnym. Zwiększyły się uprawnienia samorządów lokalnych. Główne założenia edukacji w Polsce i jej rozwój to podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa. W taki sposób by wykształcenie średnie stało się powszechne i obejmowało około 70% społeczeństwa.

W tym celu opracowana przez http://www.instytut-ipc.pl/strategie/ strategia rozwoju zakłada rozwój szkolnictwa w tym kierunku. Dotyczy to grupy wiekowej 25-45 lat przy jednoczesnym wysokim sposobie jakości kształcenia. Strategia edukacji chce wpłynąć na ludzi w tej grupie wiekowej, by uwzględnili oni swoje wykształcenie, a nie opierali się jedynie na kształceniu własnych dzieci. Stąd bierze się stosunkowo niski stopień upowszechnienia kształcenia ustawicznego wśród naszego społeczeństwa.

Edukacja w gminach musi podnieść poziom kształcenia w swoich placówkach edukacyjnych, zrównanie szans dzieci z mniejszych miejscowości z tymi z dużych. Transformacja systemu edukacyjnego obejmuje sposoby kształcenia, nauczycieli jak i uczniów.

Zadania, jakie stoją przed polską edukacją to:

- równe szanse edukacyjne,
- działanie przeciw patologii społecznej,
- dostosowanie wiedzy i sposobów nauczania do możliwości ucznia,
- poprawa efektywności zarządzania placówkami szkolnymi przez dyrektorów,
- efektywne kształcenie i doskonalenie umiejętności nauczycieli i ich zatrudnienie.

Realizatorami tego mają być jednostki samorządowe.

W obiektywie

nauka

szkolenia

szkoła

edukacja

kształcenie

wykształcenie