galeria mały roter WNR UP logo Wydział Nauk Rolniczych UP Wydział Biogospodarki
Wydział został zamknięty 01.10.2015

rolnictwobiologia

ul. Szczebrzeska 102, 22-400 Zamość
tel. (+84) 67 72 705 - 706, fax. (+84) 639 60 39
[ Dziekanat ]Aktualności


*** WIADOMOŚCI ARCHIWALNE  ***

18.08.2015

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Adama Malinowskiego na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ nawożenia azotem i gęstości siewu na plon oraz jakość biomasy sorga cukrowego uprawianego na cele energetyczne”

 

26.06.2015

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Anny Furmańczuk na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii tytuł rozprawy doktorskiej: „Porównanie efektywności plonotwórczej i toksyczności chelatów kobaltu Co-EDTA i Co-MGDA stosowanych w nawożeniu fasoli szparagowej (Phaseolus vulgaris L.)”

 

19.06.2015

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Marcina Andrzejewskiego na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii tytuł rozprawy doktorskiej: „Skład chemiczny i jakość plonu kupkówki pospolitej (Dactylis glomerata L.) w warunkach zróżnicowanego nawożenia siarką i potasem”

 

10.06.2015

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Anny Haik na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii tytuł rozprawy doktorskiej: „Ocena cech plonotwórczych i jakościowych mieszańców Aegilops variabilis Eig. i Aegilops kotschyi Boiss. z Triticum aestivum L.”

 

10.06.2015

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Iwony Zych-Wężyk na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ jodku potasu na biologiczną jakość siewek wybranych gatunków roślin”

29.05.2015

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Małgorzaty Lipiec-Świst na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ warunków meteorologicznych na długość okresów międzyfazowych pszenicy ozimej w warunkach Padołu Zamojskiego”

 

14.05.2015

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Joanny Sapuła na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii tytuł rozprawy doktorskiej: „Właściwości chemiczne środowiska glebowego ze szczególnym uwzględnieniem aktywności enzymatycznej pod wybranymi roślinami wieloletnimi”

12.02.2015

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Kajetana Kościka na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ terminu zbioru kukurydzy i sorga w warunkach zróżnicowanej uprawy na efektywność produkcji biogazu w procesie fermentacji metanowej”.

24.10.2014

 


  • logotyp UP
  • 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13

  • Mapka dojazdu »

  • NIP   712-010-37-75
    REGON   000001896

Wszystkie prawa zastrzeżone  ©   Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie