galeria mały roter WNR UP logo Wydział Nauk Rolniczych UP Wydział Biogospodarki

rolnictwobiologia

ul. Szczebrzeska 102, 22-400 Zamość
tel. (+84) 67 72 705 - 706, fax. (+84) 639 60 39
[ Dziekanat ]Aktualności

14.05.2015

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Joanny Sapuła na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii tytuł rozprawy doktorskiej: „Właściwości chemiczne środowiska glebowego ze szczególnym uwzględnieniem aktywności enzymatycznej pod wybranymi roślinami wieloletnimi”

12.02.2015

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Kajetana Kościka na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ terminu zbioru kukurydzy i sorga w warunkach zróżnicowanej uprawy na efektywność produkcji biogazu w procesie fermentacji metanowej”.

24.10.2014

 

Konferencja "10 lat Wspólnej Polityki Rolnej" - fotorelacja

07.10.2014

Bezpłatna nauka języka polskiego dla studentów cudzoziemców

  
  
  

Sobótka w Nieliszu - galeria

"Cuda Wianki" w Szkole Podstawowej w Motwicy


  • logotyp UP
  • 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13

  • Mapka dojazdu »

  • NIP   712-010-37-75
    REGON   000001896

Wszystkie prawa zastrzeżone  ©   Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie